Рыболовство Охота
Рыболовство Днепропетровская обсластная организация украинского общества охотников и рыболовов Охота
Рыболовство
Главная Членство в УООР Контакты
Об УООР Хозяйства Новости
Устав УООР Питомники Днепропетровский форум рыбаков и охотников

Охота
Статьи:
виды рыб и их особенности
спининг
поплавочная удочка
зимняя рыбалка
рыбацкая кухня
надувные лодки


Полезные ссылки- УСТАВ УООР -

 

Днепропетровская областная организация Украинского общества охотников и рыболовов входит в единую систему Общества охотников и рыболовов Украины . В своей деятельности руководствуется Уставом Украинского общества охотников и рыболовов, а также своим Уставом, который не противоречит первому.

Выдержки из УСТАВА Украинского общества охотников и рыболовов :

2. ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1. Основними завданнями Товариства є :

а) виховання у членів Товариства бережного ставлення до природи і її багатств

б) сприяння веденню мисливського і рибальського господарства на науковій основі

в) організація громадського контролю за дотриманням правил полювання і риболовлі, здійснення заходів по попередженню та сприянню боротьби з браконьєрством

г) пропаганда охорони природи, виховання у членів Товариства любові до рідної землі, примноження та збереження природних багатств, раціонального використання тваринного світу

д) вивчення та сприяння розвитку передового досвіду ведення мисливського і рибальського господарства, любительського мисливського, стрілецького, стендового,риболовного спорту, сприяння розвитку мисливського собаківництва

е) сприяння створенню умов членам Товариства для полювання, любительської риболовлі, стендової підготовки, фізкультурно-оздоровчих заходів

є) підтримання прямих контактів з іноземними спорідненними організаціями, укладання угод про співробітництво і взаємодопомогу на підставі чинного законодавства України

ж) захист інтересів членів Товариства.

3. ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ.

3.1. Членами Товариства можуть бути громадяни України та іноземні громадяни, які постійно проживають на території України, досягли 18 років (для мисливців) і 16 років (для рибалок), визнають Статут Товариства, перебувають на обліку в одній їз первинних організацій УТМР та бажають займатися полюванням, спортивним та любительським рибальством і своєчасно сплачують членські внески. До складу Товариства можуть входити колективні члени на підставі договірних умов.

Товариство має юнацькі секції, до них приймаються юнаки та дівчата з 14 років, які мають право брати участь в роботі секцій організацій УТМР та в спортивних змаганнях і фізкультурно-оздоровчих заходах.

Прийняття громадян в члени Товариства проводиться загальними зборами первинної організації на основі письмової заяви бажаючого вступити до Товариства з наступним затвердженням президією районної, міської організації Товариства.

Члени юнацьких секцій Товариства, які досягли 18 років та успішно пройшли навчання за програмою, затвердженною радою організації УТМР, приймаються в члени Товариства за рекомендацією бюро секції у порядку, передбаченному пунктом 3.2. цього Статуту.

Члени інших мисливсько-рибальських товариств України,іноземних держав приймаються в члени Товариства у порядку , передбаченному пунктом 3.2. цього Статуту, без сплати вступних внесків, із збереженням загального мисливського та рибальського стажу.

3.5. Члени Товариства мають право :

а) займатися у встановленому порядку любительським спортивним полюванням і риболовлею

б) здійснювати полювання і риболовлю на пільгових умовах в закріплених угіддях, що надані в користування цій організації, за наявності членського квитка даної громадської організації та інших необхідних документів

в) користуватися мисливськими і рибальськими господарствами, базами, майстернями, тирами, клубами, бібліотеками Товариства

г) брати участь із правом вирішального голосу на зборах первинних організацій, вносити до будь-якого органу Товариства пропозиції з питань його роботи

д) обирати і бути обраним до керівних і ревізійних органів Товариства

є) брати участь у змаганнях, виставках, конкурсах та інших заходах, що проводить Товариство по виконанню статутних завдань

ж) у встановленому порядку придбати та зберігати мисливську зброю та боєприпаси до неї

з) користуватися переважним правом у придбанні мисливських і рибальських товарів у магазинах Товариства

і) вибувати із членів Товариства.

3.6. Члени товариства зобов’язані :

а) дотримуватися вимог Статуту, виконувати рішення з’їздів , конференцій, зборів та інших керівних органів Товариства

б) бути на обліку в одній з первинних організацій та брати активну участь в її роботі

в) виконувати правила полювання і риболовлі, а також дотримуватися встановленого порядку придбання, зберігання, використання, реєстрації /перереєстрації/ і продажу вогнепальної зброї та боєприпасів до неї

г) сприяти веденню боротьби з браконьєрством та іншими порушеннями правил полювання і риболовлі

д) підвищувати знання з питань охорони природи, полювання і риболовлі, пропагувати бережливе ставлення до мисливських звірів, птахів і рибних багатств

є) сприяти виконанню біотехнічних і господарських робіт в мисливсько-рибальських господарствах за встановленими нормами та внесенням членами УТМР добровільних внесків на ці заходи

ж) при зміні місця проживання або місця роботи знятися з обліку і в місячний термін після прибуття на нове місце роботи стати на облік в первинній організації Товариства

з) не вчиняти дій, що порушують етику товариських взаємовідносин на полюванні, а також дій, що завдають моральної або матеріальної шкоди Товариству

і) дбайливо ставитись до майна Товариства

3.7. За активну участь у роботі Товариства досягнуті успіхи в любительському мисливському і риболовному спорті до його членів можуть застосовуватись такі заохочення :

- оголошення подяки

- нагородження грамотою чи дипломом

- занесення на Дошку пошани

- присвоєння звання “Почесний член Українського товариства мисливців і рибалок”.

 

3.8. За порушення Статуту до членів Товариства можуть застосовуватися такі заходи громадського впливу :

- зауваження

- догана

- позбавлення права полювання і риболовлі в угіддях, закріплених за даною організацією, або брати участь у змаганнях Товариства строком до двох років

- виведення із складу керівних органів Товариства

- позбавлення звання “Почесний член Українського товариства мисливців і рибалок

- виключення із членів Товариства. Рішення про виключення із членів товариства приймається загальними зборами первинної організації і затверджується президією рай(міськ)ради Товариства, якщо рішення про виключення прийнято вищестоящим органом районноі чи обласної організації, про це інформується первинна організація.

Виключені з Товариства за браконьєрство приймаються в члени УТМР на загальних умовах,але не раніше ніж через три роки.

Рішення про застосування до члена Товариства заходів громадського впливу вищестоящою організацією УТМР , про це інформується первинна організація.

5.2. Розмір вступних внесків членів Товариства встановлюється або змінюється президією Всеукраїнської ради УТМР.

Члени юнацьких секцій при вступі до членів Товариства від сплати вступних внесків звільняються.

Члени Товариства – рибалки при вступі в мисливці сплачують різницю вступних і членських внесків від установленого іх розміру для мисливців і рибалок. Крім того. Рибалки сплачують щорічно державне мито.

5.3. розміри щорічних членських внесків для членів Товариства, а також для членів юнацьких секцій встановлюються обласними радами УТМР або їх президіями.

Члени Товариства з правом наполювання і риболовлю, крім членських внесків, сплачують державне мито в порядку, встановленому законодавством.

Членські внески як правило, сплачуються повністю до 1 липня за поточний календарний рік. За рішенням обласної ради УТМР членські внески можуть сплачуватись поетапно на протязі року в залежності від фінансового стану організації та її членів. Особи, які вступили в члени Товариства у поточному році, сплачують членські внески за весь рік незалежно від часу вступу.

Основними документами по сплаті внесків є картка-вкладинка до членського квитка і відомість про сплату членських внесків.

Членський квиток без вкладники не дійсний.

Члени Товариства, які без поважних причин своєчасно не сплатили членських внесків, вважаються такими, що вибули, і можуть бути прийняті в члени Товариства на загальних підставах.

5.4. Від сплати членських внесків звільняються почесні члени УТМР, також члени Товариства, які перебувають на дійсній строковій військовій службі, учасники бойових дій Великої Вітчизняної війни, інваліди війни.

Обласні ради УТМР можуть встановлювати окремі пільги щодо сплати членських внесків іншим категоріям членів Товариства в залежності від фінансового становища.

Пільги на полювання і рибну ловлю в угіддях, що надані в користування УТМР, надаються мисливцям і рибалкам рішенням президії обласної ради УТМР.


Продажа надувных лодок Bark. Интернет - магазин по продаже надувных лодок. Надувные моторные лодки Bark. Надувные гребные лодки Bark.

Интернет-магазин снаряжения для туризма, отдыха и рыбалки. Надувные лодки ПВХ Барк, лодочные моторы Parsun, моторные надувные лодки Колибри, палатки, газовое походное оборудование Kovea, складная мебель

Статьи:
объекты охоты
утка -  
гусь -  
собаки 
амуниция охотника 

Изготовление сайта - студия web-дизайна de LUXE